Menggapai Haji Maqbul

Pakej Silver Rahmah | Bermula RM47,500/seorang | Terhad 50 Orang Terawal

PAKEJ SILVER

 • MEKAH: **** | Shohadah / setaraf (600m+/-)
 • MADINAH: *** | Grand Plaza / setaraf (100m +/-)
 • AZIZIYAH: Nuzul Al Jawarat / Setaraf | Bilik Berlima
 • MAKTAB: Maktab Muassasah

PAKEJ GOLD

 • MEKAH: ***** | Safwa Royalle Orchid (80m+/-)
 • MADINAH: ***** | Shaza Regency / setaraf (200m +/-)
 • AZIZIYAH: Dar Al Salah / Setaraf | Bilik Berempat
 • MAKTAB: Maktab VIP

PAKEJ DIAMOND

 • MEKAH: ***** | Pullman Zam Zam / setaraf (80m+/-)
 • MADINAH: ***** | Al-Aqeeq Madinah / setaraf (80m +/-)
 • AZIZIYAH: Dar Al Salah / Setaraf | Bilik Berdua
 • MAKTAB: Maktab VIP

PAKEJ TERMASUK

KIT UMRAH ALL

NOTA

 • Harga pakej haji adalah termasuk Bayaran Haji 1445H/2024M sebanyak RM18662.00 yang akan didebitkan dari akaun TH Jemah Haji PJH. Walau bagaimanapun, TH berhak mengenakan caj tambahan jika berlaku penampahan kos atau pengenalan kos baharu oleh pihak berkuasa di Arab Saudi.
 • Bagi Pakej Diamond, naik taraf penerbangan komersil ‘business class’ adalah tertakluk pada kelulusan TH dan caj tambahan akan dikenakan. Tempoh pakej naik taraf ‘business class’ adalah 23-25 hari.
 • Info Pergerakan Wukuf Jemaah Haji akan bergerak ke Arafaf dari hotel Aziziyah dan ditempatkan di Khemah Muasasah Haji (Kelas D). Jemaah diberi pilihan untuk berulang alik dari khemah Muaissim di Mina atau berulang alik dari hotel Aziziyah bagi melaksanakan mabit dan melontar jamrah.
 • Pendaftran pakej tertakluk kepada terma & syarat seperti yang dinayakan di borang pendaftaran haji KAWAN.
 • Harga pakej tertakluk kepada sebarang perubahan harga penginapan, pengangkutan, pertukaran mata awang dan cukai di Arab Saudi.
 • Wang pendahuluan tidak akan dikembalikan. Penarikkan diri atau pembatalan pakej adalah tidak dibernarkan sama sekali kecuali dengan alasan yang munasabah secara bertulis. Cas fi RM500 akan dikenakan